ადვოკატთა ასოციაცია მედიის წარმომადგენლებზე განხორცირლრბული ძალადობის ფაქტებს ეხმაურება

6 ივლისი 2021

პატივს ვცემთ საქართველოს თითოეული მოქალაქის გამოხატვის თავისუფლებას მიუხედავთ მათი შეხედულებებისა და ამასთან, ვგმობთ ძალადობის ნებისმიერ გამოვლინებას. 
ადამიანების სიცოცხლე, ჯანმრთელობა, პირადი ღირსება და უსაფრთხოება უმთავრესი ღირებულებებია და სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს მართლწესრიგის დაცვა. 


ნებისმიერი შეკრებისა თუ მანიფესტაციის დროს განსაკუთრებით უნდა იქნას დაცული იმ ადამიანების უსაფრთხოება, რომლებიც ასრულებენ პროფესიულ მოვალეობებს, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების, ადვოკატების და ა.შ. 


ჟურნალისტებზე, ოპერატორებზე  ძალადობა და პროფესიული საქმიანობის განხორციელებაში ხელშეშლა დაუშვებელია და შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების მხრიდან სათანადო და დროული რეაგირება აუცილებელია. 


ამასთან, ძალადობის შედეგად დაზარალებულთა სამართლებრივი ინტერესების დაცვის საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია მზადაა განახორციელოს უფასო (pro-bono) იურიდიული დახმარება, რისთვისაც ამუშავებულია ცხელი ხაზი: 577-670-941. 
ჩვენს საზოგადოებას ვუსურვებთ მშვიდობასა და უსაფრთხოებას!

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი