ადვოკატთა ასოციაცია ბავშვთა სახლებში მცხოვრებ მოზარდებს საჭიროების შემთხვევაში იურიდიულ დახმარებას გაუწევს

4 ივნისი 2021

ბავშვზე ზრუნვა ყველა შესაბამისი უწყების მთავარი ვალდებულებაა და ნებისმიერი რეგულაცია თუ პროცესი, მათ შორის ბავშვთა სახლების ფუნქციონირება, მონიტორინგი, გამოძიება, საჯარო გაშუქება თუ სხვა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს ბავშვთა საუკეთესო ინტერესებს.

აღნიშნული პრინციპიდან ნებისმიერი გადახვევა და ბავშვთა უფლებების დარღვევის ყველა შესაძლო ფაქტი საჭიროებს მყისიერ და ადეკვატურ რეაგირებას. 

ადვოკატთა ასოციაციის გადაწყვეტილებით, ყველა ბავშვს, რომლებიც იმყოფებიან ნინოწმინდის თუ სხვა ბავშვთა სახლებში და ესაჭიროებათ სამართლებრივი წარმომადგენლობა მათი უფლებების დასაცავად, გაეწევა უფასო იურიდიულ მხარდაჭერა ბავშვთა უფლებებში სპეციალიზირებული მაღალკვალიფიციური ადვოკატების ჯგუფის მეშვეობით. 

დღეიდან ამოქმედდება ცხელი ხაზი: 577670941,
რომელზე დაკავშირება შეუძლიათ როგორც ზემოაღნიშნულ დაწესებულებაში მყოფ ბავშვებს, ასევე მათი უფლებების დასაცავად სხვა დაინტერესებულ პირებს.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი