ადვოკატთა ასოციაციაში საერთაშორისო იურიდიული თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა

31 იანვარი 2020

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში საერთაშორისო იურიდიული თანამშრომლობის გერმანული ფონდის (IRZ) წარმომადგენლებთან შეხვედრა გაიმართა.
შეხვედრაზე მხარეებმა ურთიერთანამშრომლობის მიმდინარე საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. გამოითქვა მზაობა, რომ ასოციაციასა და IRZ-ს შორის არსებული თანამშრომლობა კიდევ უფრო გაღრმავდეს, საქართველოს იურიდიული პროფესიისთვის მნიშვნელოვანი არაერთი მიმართულებით.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი