ადაპტაციის პროგრამის ტრენერების სამუშაო შეხვედრა

17 თებერვალი 2019

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით მიმდინარეობს  პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის ტრენერების სამუშაო შეხვედრა ტრენინგების ეფექტურად ჩატარების მეთოდოლოგიებთან დაკავშირებით. 

პროგრამა 4 მარტს აიღებს სტარტს.

პროფესიული ადაპტაციის პროგრამა წარმოადგენს “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილ ადვოკატის პროფესიაში შესვლის სავალდებულო კომპონენტს, რომელიც უზრუნველყოფს პირის პრაქტიკული ცოდნითა და საადვოკატო უნარ-ჩვევებით აღჭურვას და ხელს უწყობს პროფესიაში მის წარმატებულ ინტეგრაციას. ადაპტაციის პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს 12 თვეს და შედგება ორი ნაწილისგან: 3-თვიანი თეორიული კურსი და 9-თვიანი სტაჟირება.

პროგრამის შესახებ, იხილეთ ბმულზე.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი