ადაპტაციის პროგრამის თეორიული კურსის ლექტორებისთვის ტრენინგი ჩატარდა

3 მაისი 2022

ადვოკატთა ასოციაციის პროფესიული ადაპტაციის პროგრამის თეორიული კურსის ლექტორებისთვის ზრდასრულთა სწავლების მეთოდოლოგიასა და სტანდარტიზირებული სილაბუსების შემუშავების საკითხებზე სიღრმისეული ტრენინგი ჩატარდა.  

ტრენინგში ადაპტაციის პროგრამის თეორიული კურსის ლექტორების განახლებული შემადგენლობა მონაწილეობდა, რომელიც ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ გამოცხადებული საჯარო კონკურსის საფუძველზე შეირჩა. 

სიღრმისეული ტრენინგი და მისი თანმდევი პროცედურები ადაპტაციის პროგრამის თეორიული კურსის ხარისხისა და ეფექტიანობის შემდგომ ზრდას ისახავს მიზნად. აღნიშნულ პროცესს მხარს უჭერს ევროპის საბჭოს ოფისი საქართველოში.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი