ტრენინგი თემაზე - სამოქალაქო სამართლის მატერიალური და საპროცესო საკითხები

29 ნოემბერი 2018

მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - სამოქალაქო სამართლის მატერიალური და საპროცესო საკითხები.  ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - კონკურენციის სამართალი

27 ნოემბერი 2018

ასოციაციის ბათუმის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის გაიმართა ტრენინგი თემაზე - კონკურენციის სამართალი ვრცლად

ტრენინგი თემაზე: ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები

27 ნოემბერი 2018

მიმდინარეობს  ტრენინგი  თემაზე:“ ადამიანის უფლებათა ევროპული სტანდარტები“. ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - „ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა"

26 ნოემბერი 2018

მიმდინარეობს ტრენინგი   თემაზე - „ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა" ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - ჯვარედინი დაკითხვის ხელოვნება

26 ნოემბერი 2018

ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - ჯვარედინი დაკითხვის ხელოვნება.  ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - საცილო გარიგებები

26 ნოემბერი 2018

ასოციაციის წევრებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - საცილო გარიგებები. ვრცლად

ტრენინგი: სტრასბურგის სასამართლო სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე

26 ნოემბერი 2018

ტრენინგი თემაზე - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე. ვრცლად

ტრენინგი - სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებაზე

22 ნოემბერი 2018

მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები

22 ნოემბერი 2018

ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები. ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები

22 ნოემბერი 2018

21 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები.  ვრცლად

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი