ადვოკატთა საყურადღებოდ

21 ნოემბერი 2018

საქართველოს არბიტრთა ასოციაცია, იურიდიული სფეროს წარმომადგენლებისთვის ატარებს ტრენინგებს თემაზე - „არბიტრაჟის აქტუალურ საკითხებსა და ეთიკა არბიტრაჟში“. ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - მტკიცებულებათა მოპოვება დაცვის მხარის მიერ

21 ნოემბერი 2018

მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - მტკიცებულებათა მოპოვება დაცვის მხარის მიერ ვრცლად

ტრენინგი - სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებაზე

21 ნოემბერი 2018

ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში. ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - საბანკო სამართალი

21 ნოემბერი 2018

20 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - საბანკო სამართალი.  ვრცლად

ადვოკატთა ასოციაციის სტრატეგიული გეგმის პრეზენტაცია

20 ნოემბერი 2018

დღეს ადვოკატთა ასოციაციის სტრატეგიული გეგმის პრეზენტაცია გაიმართა. ვრცლად

კონკურსი ტრენინგზე დასასწრებად

19 ნოემბერი 2018

ტრენინგის თემაა - კანონთან კონფლიქტში მყოფ, დაზარალებულ და მოწმე ბავშვთა დაკითხვა/გამოკითხვა. ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები

19 ნოემბერი 2018

16 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები. ვრცლად

ტრენინგი თემაზე - სამართლებრივი წერა და დასაბუთება

19 ნოემბერი 2018

15 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - სამართლებრივი წერა და დასაბუთება. ვრცლად

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი