ვეტო

მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ქ.ქუთაისი სოლომონ პირველის N4/2
ტელეფონის ნომერი: 599506464
ელ. ფოსტა: vetolawoffice@gmail.com
ვებ გვერდი: https://www.facebook.com/Veto-Law-Office

ბიუროს შესახებ:
დავიცავთ თქვენს ინტერესებს სამართლის შემდეგ დარგებში:სისხლის სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის სამართალი, სამშენებლო სამართალი, ინტელექტუალური სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, საბანკო სამართალი.

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი