ტრეინინგების კალენდარი

მარტი 2019

1
სახელშეკრულებო ურთიერთობების დასრულების სამართლებრივი შედეგები და სახელშეკრულებო ზიანი (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

სახელშეკრულებო ურთიერთობების დასრულების სამართლებრივი შედეგები და სახელშეკრულებო ზიანი (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერი -  ქეთევან მესხიშვილი

   პარასკევი, 1 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

სამართლიანი სასამართლოსა და საკუთრების უფლების ურთიერთმიმართება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

სამართლიანი სასამართლოსა და საკუთრების უფლების ურთიერთმიმართება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  თამარ ალექსიძე

   პარასკევი, 1 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

2
3
4
საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  მაია კოპალეიშვილი

   ორშაბათი, 4 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

5
პროფესია ნოტარიუსი (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

პროფესია ნოტარიუსი (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერები - თინათინ დევდარიანი და მეგი მაღალდაძე

   სამშაბათი, 5 მარტი, 11:00 - 13:30

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

6
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  მაია კოპალეიშვილი

   ოთხშაბათი, 6 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

7
თაღლითობის გამიჯვნა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

თაღლითობის გამიჯვნა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობისგან (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ნონა თოდუა

   ხუთშაბათი, 7 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

კონკურენციის სამართალი (ბათუმი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

კონკურენციის სამართალი (ბათუმი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  მარი ნიქაბაძე

   სამშაბათი, 7 მარტი, 11:00 - 17:00

    ბათუმი. ადვოკატთა ასოციაციის ოფისი (სარაჯიშვილის 22)

  

8
9
10
11
პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ბესარიონ ბოხაშვილი

   ორშაბათი, 11 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერები -  ირაკლი ყანდაშბილი; ბესარიონ ბოხაშვილი; კონსტანტინე კორკელია

   ორშაბათი/სამშაბათი, 11/12 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

12
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერები -  ირაკლი ყანდაშბილი; ბესარიონ ბოხაშვილი; კონსტანტინე კორკელია

   ორშაბათი/სამშაბათი, 11/12 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (ქუთაისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (ქუთაისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  რუსუდან პაჭკორია

   სამშაბათი, 12 მარტი, 11:00 - 17:00

   ქუთაისი. ადვოკატთა ასოციაციის ოფისი (სარაჯიშვილის 22)

13
14
საქმისწარმოება საკონსტიტუციო სასამართლოში (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი - ლევან მაისურაძე

   ოთხშაბათი, 14 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

შრომის საერთაშორისო სტანდარტები (კახეთი)

ტრეინინგის დეტალები

14/15 მარტს, კახეთში საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით, 10:00 საათიდან 17:30 საათამდე  გაიმართება ტრენინგი თემაზე - შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით.

შეხვედრას გაუძღვებიან შრომის  საერთაშორისო ექსპერტები - ირაკლი ყანდაშვილი და ზაქარია შველიძე.

შენიშვნა: აღნიშნული ტრენინგი აკრედიტირებულია და მინიჭებული აქვს 10 კრედიტი.

ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებს  პირველი 20 ადვოკატი, ვინც ინტერესს გამოხატავს. მსურველებს გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ: ბმულზე

ტრენინგის ჩატარების ადგილი კახეთი: „სასტუმრო ლოპოტა“

ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილია ორივე დღეს თელავიდან 09:00 საათზე

გისურვებთ წარმატებას!

15
სამშენებლო სამართლის აქტუალური საკითხები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

სამშენებლო სამართლის აქტუალური საკითხები (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერი -  უჩა ზაქაშვილი

   პარასკევი, 15 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

შრომის საერთაშორისო სტანდარტები (კახეთი)

ტრეინინგის დეტალები

14/15 მარტს, კახეთში საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით, 10:00 საათიდან 17:30 საათამდე  გაიმართება ტრენინგი თემაზე - შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით.

შეხვედრას გაუძღვებიან შრომის  საერთაშორისო ექსპერტები - ირაკლი ყანდაშვილი და ზაქარია შველიძე.

შენიშვნა: აღნიშნული ტრენინგი აკრედიტირებულია და მინიჭებული აქვს 10 კრედიტი.

ტრენინგში მონაწილეობას მიიღებს  პირველი 20 ადვოკატი, ვინც ინტერესს გამოხატავს. მსურველებს გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ: ბმულზე

ტრენინგის ჩატარების ადგილი კახეთი: „სასტუმრო ლოპოტა“

ტრანსპორტირება უზრუნველყოფილია ორივე დღეს თელავიდან 09:00 საათზე

გისურვებთ წარმატებას!

16
17
18
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო სამართლის საქმეებზე (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ინგა ბერიძე

   ორშაბათი, 18 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

საქმისწარმოება საკონსტიტუციო სასამართლოში (ბათუმი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  თეიმურაზ ტუღუში

   ორშაბათი, 18 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის ბათუმის ოფისი (სარაჯიშვილის 22)

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

რენერები -  ირაკლი ყანდაშბილი; ბესარიონ ბოხაშვილი; კონსტანტინე კორკელია

   ორშაბათი/სამშაბათი, 18/19 მარტი, 10:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

19
ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტები და გასაჩივრების მექანიზმები

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

რენერები -  ირაკლი ყანდაშბილი; ბესარიონ ბოხაშვილი; კონსტანტინე კორკელია

   ორშაბათი/სამშაბათი, 18/19 მარტი, 10:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტი

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგი თემაზე - ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტი

ადვოკატთა ასოციაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდაცვითი პროგრამების საერთაშორისო ბიუროს (INL) მხარდაჭერით, აცხადებს რეგისტარციას 4 დღიან ტრენინგზე (19-22 მარტი) - ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტი  

ნაფიცმსაჯულთა ინსტიტუტი. 

ტრენინგზე რეგისტარაციას შეძლებენ ადვოკატები:
** საერთო ან სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით; 
** რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ ქ. ქუთაისში ან მიმდებარედ.

დაინტერესებულ კანდიდატებს გთხოვთ, შევასოთ სარეგისტრაციო ფორმა.

20
მორალური ზიანის ანაზღაურება (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მორალური ზიანის ანაზღაურება (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერი -  ირმა გელაშვილი

   ოთხშაბათი, 20 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

21
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  თამარ ალექსიძე; დიმიტრი მჭედლიშვილი

   ხუთშაბათი, 21 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

22
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია (ზოგადი მიმოხილვა)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია (ზოგადი მიმოხილვა) - (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით.

ტრენერი -  კონსტანტინე კორკელია

   პარასკევი, 22 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

23
საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები (ბათუმი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები (ბათუმი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  მაია კოპალეიშვილი

   შაბათი, 23 მარტი, 11:00 - 17:00

    ბათუმი. ადვოკატთა ასოციაციის ოფისი (სარაჯიშვილის 22)

24
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები (ბათუმი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებები (ბათუმი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  მაია კოპალეიშვილი

 კვირა, 24 მარტი, 11:00 - 17:00

   ბათუმი. ადვოკატთა ასოციაციის ოფისი (სარაჯიშვილის 22)

25
26
საკუთრების უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ნანა მჭედლიძე

   სამშაბათი, 26 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

27
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  თამარ ხაჟომია

   ოთხშაბათი, 27 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

დაცვის მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება სასამართლოს მეშვეობით (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ქეთევან ჩომახაშვილი

  ოთხშაბათი, 27 მარტი, 12:00 - 17:00

  ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

28
სამართლიანი სასამართლოსა და საკუთრების უფლების ურთიერთმიმართება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თელავი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

სამართლიანი სასამართლოს უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თელავი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ბესარიონ ბოხაშვილი

  ხუთშაბათი, 28 მარტი, 11:00 - 17:00

  თელავი - (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სასწავლებელი)

პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვა (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით

ტრენერი - ტარიელ კაკაბაძე

   ხუთშაბათი, 28 მარტი, 14:00 - 19:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33

29
სამართლიანი სასამართლოს უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თბილისი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

სამართლიანი სასამართლოს უფლება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მიხედვით (თბილისი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელ. ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  ბესარიონ ბოხაშვილი

   პარასკევი, 29 მარტი, 11:00 - 17:00

    ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრის ოფისი (ზუბალაშვილების 33)

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (ბათუმი)

ტრეინინგის დეტალები

ტრენინგზე რეგისტრაცია:

ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები (ბათუმი)

მონაწილეობის მსურველები გთხოვთ დარეგისტრირდეთ ბმულზე

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, ტრენინგზე მონაწილეთა სიაში მოხვდება პირველი 25 რეგისტრირებული ადვოკატი. ადგილის გათავისუფლების შემთხვევაში ჯგუფის შევსება მოხდება მომლოდინეთა სიიდან რიგითობის მიხედვით.

რეგისტრაციის შესახებ დასტურს მიიღებთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. 

ტრენერი -  რუსუდან პაჭკორია

   პარასკევი, 29 მარტი, 11:00 - 17:00

   ბათუმი, ადვოკატთა ასოციაციის ოფისი (სარაჯიშვილის 22)

30
31