რეაბილიტაციის კომისიის წევრები

ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2018 წელს არჩეულ იქნენ რეაბილიტაციის კომისიის თავმჯდომარე და წევრები: 

თამაზ ჯალიაშვილი - თავმჯდომარე;

მაია ბაქრაძე - თავმჯდომარის მოადგილე;

ლარისა ლიპარტელიანი - კომისიის წევრი;

დავით ღიბრაძე - კომისიის წევრი;

ამირან გიგუაშვილი - კომისიის წევრი;

ბესიკ სისვაძე - კომისიის წევრი;

დიმიტრი ხაჩიძე - კომისიის წევრი.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი