წევრთა საყურადღებოდ!

18 დეკემბერი 2018

გთხოვთ, გაეცნოთ 2018 წელს „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილებების თანახმად, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წესდებაში შესატან ცვლილებების პროექტსა და  „ადვოკატთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური წარმოების შესახებ“ დებულებაში შესატანი ცვლილებების პროექტს, რომლიც დასამტკიცებლად წარედგინება ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრებას მიმდინარე წლის 23 დეკემბერს.

 

გთხოვთ, თქვენი წინადადებები და რეკომენდაციები გვაცნობოთ წერილობით შემდეგ ელ ფოსტაზე: info@gba.ge.

 

თითოეული თქვენგანის ჩართულობა მეტად მნიშვნელოვანია !

 

ცვლილებები მონიშნულია წითელი ფერით

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი