ტრენინგი თემაზე - ჯვარედინი დაკითხვის ხელოვნება

30 ოქტომბერი 2018

30 ოქტომბერს, ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - ჯვარედინი დაკითხვის ხელოვნება.

აღნიშნული ტრენინგ მოდული შემუშავდა ადვოკატთა ასოციაციისა და პროექტ - გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ფარგლებში.

ტრენინგი ტარდება ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას უძღვება ასოციაციის ტრენერი - ტარიელ კაკაბაძე.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი