ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები

19 ნოემბერი 2018

16 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის სამართლებრივი რეგულაციები. 

აღნიშნული ტრენინგ მოდული შემუშავდა ადვოკატთა ასოციაციისა და პროექტ - გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UNWOMEN) თანამშრომლობის ფარგლებში.

ტრენინგი ჩატარდა ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას უძღვებოდა ასოციაციის ტრენერი -  რუსუდან პაჭკორია.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი