ტრენინგი თემაზე - სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული

19 ნოემბერი 2018

ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული.   

ტრენინგი ტარდება ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას უძღვება მოწვეული ტრენერი -  ნონა თოდუა.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი