ტრენინგი თემაზე - სასაქონლო ნიშნები

29 ოქტომბერი 2018

26 ოქტომბერს, ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ტარდება ტრენინგი თემაზე - სასაქონლო ნიშნები

აღნიშნული ტრენინგ მოდული შემუშავდა ადვოკატთა ასოციაციისა და პროექტ - გაეროს განვითარების ფროგრამის (UNDP) ფარგლებში.

ტრენინგი ჩატარდა ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას უძღვებოდა ასოციაციის ტრენერი - ნიკოლოზ გოგილიძე

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი