ტრენინგი თემაზე - სამოქალაქო დავების განხილვის თავისებურება

14 დეკემბერი 2018

ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი თემაზე - სამოქალაქო დავების განხილვის თავისებურება სააპელაციო და საკასაციო სასამართლოში.

 

ტრენინგი ტარდება ადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას უძღვება ასოციაციის ტრენერი -  ბესიკ სისვაძე

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი