ტრენინგი თემაზე - საბანკო სამართალი

21 ნოემბერი 2018

20 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის თბილისის ოფისში, ასოციაციის წევრებისთვის ჩატარდა ტრენინგი თემაზე - საბანკო სამართალი. 

აღნიშნული ტრენინგ მოდული შემუშავდა ადვოკატთა ასოციაციისა და პროექტ - „გაეროს განვითარების პროგრამა“ (UNDP) თანამშრომლობის ფარგლებში.

ტრენინგი ჩატარდაადვოკატთა ასოციაციის განგრძობადი იურიდიული განათლების პროგრამის ფარგლებში და მას გაუძღვა ასოციაციის ტრენერი -  მარინე ნიქაბაძე.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი