სამუშაო შეხვედრა შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით

28 დეკემბერი 2018

22/23 იანვარს, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებითა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) მხარდაჭერით, თბილისში 10:00 სათიდან 17:30 საათამდე გაიმართება სამუშაო შეხვედრა თემაზე - შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაკავშირებით.

 

შეხვედრას გაუძღვებიან შრომის საერთაშორისო ექსპერტები - ირაკლი ყანდაშვილი და ზაქარია შველიძე.

 

შენიშვნა: სამუშაო შეხვედრა დაგეგმილია ადვოკატებისთვის, რომელიც მოღვაწეობენ შრომის სამართლის მიმართულებით ან/და აქვთ პროფესიული შემხებლობა შრომით სამართლებრივ ურთიერთობებთან.

 

აღნიშნული შეხვედრა აკრედიტირებულია და მინიჭებული აქვს 10 კრედიტი.

 

სამუშაო შეხვედრაში მონაწილედ დარეგისტრირდება, ზემოაღნიშნული კრიტერიუმების შესაბამისი, პირველი 20 ადვოკატი, ვინც ინტერესს გამოხატავს შემდეგი ელ-ფოსტის საშუალებით: t.imnaishvili@gba.ge სამუშაო შეხვედრის ჩატარების ადგილი მოგვიანებით ეცნობებათ დარეგისტრირებულ ადვოკატებს. გისურვებთ წარმატებას!

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი