განცხადება ზვიად გამსახურდიას საქმესთან დაკავშირებით

24 დეკემბერი 2018

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის განცხადება პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას საქამესთან დაკავშირებით:

საქართველოს პირველი პრეზიდენტის დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის საქმეზე მრავალწლიანი უშედეგო გამოძიება დიდი გამოწვევის წინაშე აყენებს მართლმსაჯულების სისტემას. ამიტომ, სოლიდარული ვართ პრეზიდენტ გამსახურდიას ოჯახის წევრთა მოთხოვნის მიმართ - არ შეწყდეს გამოძიება აღნიშნულ საქმეზე. პოზიტურად მიგვაჩნია საქართველოს პარლამენტს ინიციატივა დაჩქარებილი წესით მოახდინოს ამ კატეგორიის დანაშაულებთან მიმართებით ხანდაზმულობის ვადის ისეთი დარეგულირება, რომელიც შესაძლებელს გახდის საქმეზე გაგრძელდეს და გონივრულ დასასრულამდე მივიდეს გამოძიების პროცესი.

 

აქვე, საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მივმართავთ, დროულად მოახდინოს იმ საკონსტიტუციო სარჩელის განხილვა, რომელიც შეეხება დაზარალებულად ცნობილი პირისათვის საქმის მასალების გადაცემის უფლებას.

 

ამასთან, საქართველოს პროკურატურას მოვუწოდებთ, მიუხედავად დიდი დროის გასვლით შექმნილი სირთულეებისა, საქმეზე ჩაატაროს ეფექტიანი და ყოვლისმომცველი გამოძიება, საჭიროების შემთხვევაში, საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, რათა ამ საქმესთან დაკავშირებულ ყველა ღია კითხვას გაეცეს შესაბამისი პასუხი.

 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია გამოთქვამს მზადყოფნას, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში, მონაწილეობა მიიღოს ყველა იმ სამართლებრივი ინსტრუმენტის შემუშავებაში, რაც ხელს შეუწყობს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საქმეზე მართლმსაჯულების განხორციელებას.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი