ადვოკატის სოციალური დაცვის კომიტეტის სხდომა

6 ნოემბერი 2018

2 ნოემბერს ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატის სოციალური დაცვის კომიტეტმა რეგიონებთან ურთიერთობის კომიტეტის, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის კომიტეტის და შრომის სამართლის კომიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად ჩაატარა სხდომა სახელმწიფო კომპენსაციის და აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ადვოკატის დამატების მიზანშეწონილობის საკითხზე.

 

კომიტეტმა მოისმინა მოწვეული ადვოკატების აზრი და შეთანმდა სამომავლო გეგმებზე. გადაწყდა, რომ შეიქმება ორი სახის სამუშაო ჯგუფი - იურიდიული და ფინანსური დასაბუთებისთვის. სამუშაო ჯგუფები დახურულ რეჟიმში განაგრძობენ მუშაობას და უახლოეს მომავალში ადვოკატებს გააცნობენ კომიტეტის ინიციატივას  სახელმწიფო კომპენსაციის და აკადემიური სტიპენდიის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი