ვიდეო გალერეაადვოკატთა სახლის სამშენებლო სამუშაოების 10 თვე 1 წუთში

22 ნოემბერი 2021

ადვოკატთა ფიცის დადების ცერემონია 2020-2021

22 ნოემბერი 2021

რეფორმის გეგმის - ადამიანზე ორიენტირებული მართლმსაჯულებისთვის - წარადგინა.

27 ივლისი 2021

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის კიდევ ერთი პრო ბონო იურიდიული დახმარების პროექტი

4 აგვისტო 2020

სამუშაო შეხვედრა აჭარის რეგიონში მოღვაწე ადვოკატებთან

4 აგვისტო 2020

სამუშაო შეხვედრა აჭარის რეგიონში მოღვაწე ადვოკატებთან

4 აგვისტო 2020

სამუშაო შეხვედრა აჭარის რეგიონში მოღვაწე ადვოკატებთან

4 აგვისტო 2020

სამუშაო შეხვედრა სამეგრელოს რეგიონში მოღვაწე ადვოკატებთან

4 აგვისტო 2020

ტელეკომპანია რიონი პრო ბონო პროექტის შესახებ

4 აგვისტო 2020

მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს Bench-Bar სისტემურ მუშაობას ოფიციალურად ჩაეყარა საფუძველი

4 აგვისტო 2020

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდების მორიგი, საგაზაფხულო სესია დაიწყო

4 აგვისტო 2020

გიორგი ჭეხანი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში

4 აგვისტო 2020