როგორ მივმართოთ კომიტეტს

კომიტეტისადმი მიმართვა შეუძლია ნებისმიერ ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კომიტეტების უმეტესობა არ განიხილავს კონკრეტულ საქმეებს და შემოიფარგლება ზოგადი ხასიათის სამართლებრივი დასკვნების მომზადებით. კომიტეტი განცხადებაზე რეაგირებას ახდენს ერთი თვის ვადაში.

კომიტებისადმი მიმართვა შესაძლებელია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციაში განცხადების მატერიალური ფორმის წარმოდგენით ანდა დისტანციურად.

ქვემოთ მოცემული ფორმის საშუალებით შეგიძლიათ დისტანციურად მიმართოთ თქვენთვის სასურველ კომიტეტს. გთხოვთ, ყურადღებით შეავსოთ ველები.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი