შრომის სამართლის კომიტეტი

კომისიის მიზანია ადვოკატთა კორპუსის ჩართულობის ხელშეწყობა შრომით საკითხებზე დამოუკიდებელი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების მისაღწევად. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კომიტეტი შეიმუშავებს კანონპროექტებს, წინადადებებს, ანგარიშებს და რეკომენდაციებს შრომის სამართლის აქტუალურ საკითხებზე და მართავს სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო შეხვედრებს სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ინსტიტუტებთან.