მართლმსაჯულების და სასამართლო რეფორმების კომიტეტი

კომიტეტის მიზანია ადვოკატთა კორპუსის ჩართულობის ხელშეწყობა დამოუკიდებელი და ხარისხიანი მართლმსაჯულების მისაღწევად. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, კომიტეტი შეიმუშავებს კანონპროექტებს, წინადადებებს, ანგარიშებს და რეკომენდაციებს სამართლის უზენაესობის და მართლმსაჯულების რეფორმების საკითხებზე და მართავს სხვადასხვა ფორმატის სამუშაო შეხვედრებს სახელმწიფო თუ არასამთავრობო ინსტიტუტებთან.