თბილისი

ძმ. ზუბალაშვილების ქ. №36, თბილისი, 0108
ტელ.: 032 2 98 78 78
ელ. ფოსტა: ethics@gba.ge