ნათია კორკოტაძე

ფონდის თანა-თავმჯდომარე

ნათია კორკოტაძე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის საერთო კრების მიერ არჩეულია ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრად.

1994-98  წლებში ნათია სწავლობდა ქუთაისის ჰუმანიტარულ და სამართლის ინსტიტუტში და დაამთავრა სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2000 წლიდან დღემდე არის ადვოკატი და 2004 წლიდან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 2013-17 წლებში იყო საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი.

ნათია კორკოტაძე არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სოციალური დაცვის ფონდის თანათავმჯდომარე. 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი