საბანკო რეკვიზიტები

 

ასოციაციის საბანკო რეკვიზიტები:

მიმღები ბანკი: სს "ბაზისბანკი"

ანგარიში: GE27BS0000000004836000

ბანკის კოდი: CBASGE22

ასოციაციის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202 255 692

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი