კორპორაციული შეთავაზება „არდი დაზღვევა“

18 თებერვალი 2020

სადაზღვევო კომპანია „არდი“ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს სთავაზობს ჯანმრთელობის დაზღვევის კორპორაციულ შეთავაზებას. აღნიშნული შეთავაზების შესახებ დეტალური ინფორმაციის გასაცნობად, იხილეთ ბმული: https://bit.ly/326U126

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი