შეთავაზება სატრენინგო კურსზე: „სამშენებლო სამართლის პრაქტიკული საკითხები“

17 ნოემბერი 2022


KD Academy - და საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია ადვოკატთა ასოციაციის წევრებს 15% იან ფასდაკლებას სთავაზობს სატრენინგო კურსზე: „სამშენებლო სამართლის პრაქტიკული საკითხები“. 

კურსი აკრედიტებულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ და მინიჭებული აქვს 24 კრედიტი. 

კურსზე განხილული იქნება: 
-სამშენებლო სფეროში მოქმედი საკანონმდებლო რეგულაციები მშენებლობის უფლების მოპოვების მიზნით განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამუშავების სავალდებულო წინაპირობები საინვესტიციო რისკების შეფასების პროცესში;
- მშენებლობის ნებართვის სტადიები; არქიტექტორული პროექტების შეთანხმება; 
- ნებართვების გაცემა; 
- მშენებლობის ზედამხედველობა; სამშენებლო სამართალდარღვევები;
- მშენებარე ობიექტში ნასყიდობის ხელშეკრულების გაფორმების სპეციფიკა და პრობლემური საკითხების იდენტიფიკაცია

კურსის ღირებულება: 690 ლარი.

- დეტალური ინფორმაციისთვის გადადი ბმულზე.
- რეგისტრაციის ბმული.

 

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი