აკრედიტებული კურსი ადვოკატებისთვის!

26 ოქტომბერი 2023

ტრენინგებისა და მართვის საკონსულტაციო გუნდი (TMCT) ადვოკატებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ აკრედიტებულ სასწავლო კურსებს 10% იანი ფასდაკლებით სთავაზობს. 
სასწავლო კურსის გავლის შემდგომ ადვოკატები შესაბამის კრედიტებს მიიღებენ.

აკრედიტებული სასწავლო კურსი: "მეწარმეთა შესახებ კანონის სიახლეები, სამეწარმეო სამართლის აქტუალური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა;

ექსპერტი/ტრენერი: ნინო ბაქაქური - საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე. მეწარმეთა შესახებ კანონის პროექტზე მომუშავე ჯგუფის წევრი;

თარიღი: 25-26 ნოემბერი 2023წ.

კურსი მოიცავს 8 კრედიტს.

რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 17 ნოემბერი.

სასწავლო კურსზე დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შეგიძლიათ ბმულზე.

საკონტაქტო ნომერი (+995 577) 111 301
ელ-ფოსტა: companytmct@gmail.com

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი