აკრედიტებული კურსები ადვოკატებისთვის!

15 სექტემბერი 2023

ტრენინგებისა და მართვის საკონსულტაციო გუნდი (TMCT) ადვოკატებს საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ აკრედიტებულ სასწავლო კურსებს 10% იანი ფასდაკლებით სთავაზობს. 
სასწავლო კურსის გავლის შემდგომ ადვოკატები შესაბამის კრედიტებს მიიღებენ.

აკრედიტებული სასწავლო კურსები:


„სამშენებლო სამართალი“ - სამშენებლო დავებთან დაკავშირებული აქტუალური საკითხები.

ექსპერტი/ტრენერი:
სოფიო სოხაძე - ადვოკატი, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის კომიტეტის თანათავმჯდომარე.
თარიღი: 14-15, 21 ოქტომბერი, 2023წ. 
კურსი მოიცავს 12 კრედიტს!

სასწავლო კურსზე დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შეგიძლიათ ბმულზე.
 


„ვალდებულებითი სამართალი და საქართველოს სასამართლო პრაქტიკა.“
ექსპერტი/ტრენერი:
იანა ბერეკაშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე. 
თარიღი: 21-22, 28 ოქტომბერი, 2023წ. 
კურსი მოიცავს 12 კრედიტს!

სასწავლო კურსზე დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შეგიძლიათ ბმულზე.

 


„მეწარმეთა შესახებ კანონის სიახლეები, სამეწარმეო სამართლის აქტუალური საკითხები და სასამართლო პრაქტიკა“.
ექსპერტი/ტრენერი:
ნინო ბაქაქური - საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე. 
თარიღი: 25-26 ნოემბერი, 2023წ. 
კურსი მოიცავს 8 კრედიტს!

სასწავლო კურსზე დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შეგიძლიათ ბმულზე.

 


„სამოქალაქო სამართლის საპროცესო დოკუმენტების შემუშავება რელაციის ტექნიკის გამოყენებით.“
ექსპერტი/ტრენერი:
თამარ ხაჟომია - თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე. 
თარიღი: 9-10 დეკემბერი, 2023წ. 
კურსი მოიცავს 8 კრედიტს!

სასწავლო კურსზე დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შეგიძლიათ ბმულზე. 

 


„შრომის სამართლის სტანდარტები და სასამართლო პრაქტიკა“. 
ექსპერტი/ტრენერი:
ქეთევან მესხიშვილი - თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის მოსამართლე. 
თარიღი: 17-18 თებერვალი, 2024წ. 
კურსი მოიცავს 8 კრედიტს!

სასწავლო კურსზე დეტალური ინფორმაციის მიღება და რეგისტრაცია შეგიძლიათ ბმულზე.

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი