შპს ,,საიმედო საკონსულტაციო ჯგუფი"

მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, ვარკეთილი 3 მე4 მიკრო რაიონი 401კ
ტელეფონის ნომერი: 2 19 21 31 571 464651
ელ. ფოსტა: garuchavagocha@gmail.com
ვებ გვერდი: https://www.facebook.com/advokat.rcg

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი