შპს "სენაკის მუნიციპალიტეტის საადვოკატო ბიურო"

მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: სენაკი, რუსთაველის ქ. N243
ტელეფონის ნომერი: 598 180 126
ელ. ფოსტა: xelaialevani@gmail.com

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი