იურიდიული მომსხურების ცენტრი

მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ზუგდიდი, კიტიას ქ №22
ტელეფონის ნომერი: 514187878
ელ. ფოსტა: lscoftsurtsumia@gmail.com
ვებ გვერდი: lolsc.ge

ბიუროს შესახებ:
შპს „იურიდიული მომსახურების ცენტრი“ დაფუძნდა 2015 წლის 26 იანვარს და არის ახალგაზრდა და მაღალკვალიფიციური სპეციალისტებით დაკომპლექტებული იურიდიული კომპანია, რომელიც წარმოადგენს და იცავს, როგორც ფიზიკური პირების, ასევე ფართო სპექტრის ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების უფლებებსა და კანონიერ ინტერესებს.

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი