საადვოკატო ბიურო ჯუნა ჭოხონელიძე და პარტნიორები

მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, ვაჟა-ფშაველას 45, მე-12 სართული
ტელეფონის ნომერი: 599524909
ელ. ფოსტა: infojcandpartners@gmail.com

პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი