დავით თევდორაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: საერთო
ტელეფონის ნომერი: 599001616
ენები: ქართული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: davit@davit.ge

ადვოკატის შესახებ:
იურიდიული სერვისები: საბანკო, საგადასახადო, საბაჟო, სამეწარმეო, სამედიცინო, უძრავი ქონება, საემიგრაციო, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოება.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი