საბა ხელაშვილი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: პაატა დათუაშვილის 3ა Tbilisi
ტელეფონის ნომერი: 555 31 99 75
ენები: ქართული, ინგლისური
ელ. ფოსტა: sabakhelashvili1@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
საბა ხელაშვილი არის ადვოკატი და მკვლევარი სისხლის სამართლის სფეროში. საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტისა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლის დასრულების შემგომ ის შეუერთდა ადვოკატთა ასოციაციას.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი