გიორგი ხანჯალიაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: საგადასახადო სამართალი
მისამართი: თბილი, ლადო კავსაძის ქ. #3, 0162
ტელეფონის ნომერი: +995 598 513 383
ენები: ქართული;
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი