დავით ცეცხლაძე

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
ელ. ფოსტა: tsetskhladze.davit@yahoo.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი