ნინო ყეინაშვილი

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
მისამართი: თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ს. კანდელაკის ქ. №14, ოფისი №2; ფილიალი: ბათუმი, მელიქიშვილის №58, ოფისი №2
ტელეფონის ნომერი: +995 597707557
ენები: ქართული, ინგლისური, რუსული
ელ. ფოსტა: nino.keinashvili@advisorsbureau.ge

ადვოკატის შესახებ:
მომსახურების სფერო: ადმინისტრაციული სამართალი, სამოქალაქო სამართალი, სისხლის სამართალი. სახელშეკრულებო სამართალი, გაკოტრების სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის სამართალი, კონკურენციის სამართალი, ინტელექტუალური სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი, საბაჟო სამართალი, საგადასახადო სამართალი, სადაზღვევო სამართალი, საფინანსო სამართალი, ენერგეტიკის სამართალი, სამშენებლო სამართალი, პრივატიზება/ლეგალიზება, საკუთრების უფლების აღიარება, ბინადრობის ნებართვების სამართალი, სააღსრულებო სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართალი, საერთაშორისო საჯარო სამართალი, საერთაშორისო სისხლის სამართალი, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი და სხვ. განათლება: ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი - სამართლის ბაკალავრის ხარისხი (2010-2014 წწ.); ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი კერძო სამართლის მიმართულება - სამართლის მაგისტრის ხარისხი (2014-2016 წწ.). იორკის უნივერსიტეტი/სტრასბურგის უნივერსიტეტი - ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრი (2022-2025) სამუშაო გამოცდილება: შპს ხარისხის გარანტი - დირექტორი, დამფუძნებელი; ადვოკატი - 2022 წ, - მიმდინარე; შპს იურიდიულ მრჩეველთა ბიურო - დამფუძნებელი; ადვოკატი 2017 წ.- მიმდინარე; ააიპ ლაქტაციის მხარდამჭერი საზოგადოება - დამფუძნებელი, დირექტორი - 2020 წ. -მიმდინარე; ადვოკატთა ასოციაციის მოქმედი წევრი - 2017წ. - მიმდინარე; თბილისის საქალაქო სასამართლო - მოსამართლის მწერალი თანაშემწე - 2017წ.; ა(ა)იპ სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალური ცენტრი - ტრენერ-ადვოკატი 2016-2017 წწ.; სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, ბიზნესის რეესტრი - რეგისტრატორი; ტრენერი - 2014-2016 წწ.; ტრენერი - რაიონული გამგეობების თანამშრომლების მომზადება სამართლებრივი ტესტირებისათვის - 2015 წ.; მცხეთის საოლქო საარჩევნო კომისია - წარმომადგენელი/იურისტი - 2014 წ.; თვითმმართველი ორგანოს მიერ დაფუძნებული კომპანია, იურისტის თანაშემწე - 2014 წ.; სანოტარო ბიურო - ნოტარიუსის თანაშემწე - 2013 წ.; თბილისის მერია, ა(ა)იპ „თბილისელების ადვოკატი“- იურისტ-სტაჟიორი - 2013 წ.; რამდენიმე კერძო კომპანიის იურიდიული მრჩეველი და წარმომადგენელი - 2012 წლიდან დღემდე. დამატებითი ინფორმაცია: • მოსამართლეობის გამოცდა - 2022 • არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების გამოცდა - 2022 • სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის გამოცდა - 2021 • ბავშვის უფლებათა სპეციალიზაციის გამოცდა - 2020 • ადვოკატთა ასოციაციის სამოქალაქო სპეციალიზაციის გამოცდა - 2015 • სამართლის იმიტირებული პროცესების და სხვადასხვა ფორმატის სამართლის დებატების მონაწილე. სამართალში დებატების გუნდური ჩემპიონატის გამარჯვებული - 2012-2014. • ბაკალავრიატზე და მაგისტრატურაზე სწავლის საფეხურებზე სტიპენდიანტი 2012;2017 • სამართლის ბაკალავრის საფეხურზე ჩარიცხვისას 100% სახელმწიფო გრანტი - 2010 სამაგისტრო ნაშრომი თემაზე - კაპიტალური ტიპის საზოგადოებებში მინიმალური საწესდებო კაპიტალის კორპორაციულ-სამართლებრივი არსი - 2016 ინგლისურ ენაზე ნაშრომები შემდეგ თემებზე: Economic Environment of Georgia in the Direction of Construction Increasing Employee motivation in Law Firm in Post-Pandemic Period Marketing Mix Evaluation of Legal Company
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი