მარინა ფიდუაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 2 (ბიზნეს ცენტრი საბურთალო)
ტელეფონის ნომერი: 577987219
ენები: ქართული, რუსული
ელ. ფოსტა: m.piduashvili@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზებული ადვოკატი. ახორციელებს საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით: სამოქალაქო სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, სანივთო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, შრომის სამართალი, მშენებლობის სამართალი, დავების მოგვარება, საქართველოსა და უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის მიმოხილვა და კვლევა. იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ასევე ახორციელებს გრძელვადიან, ერთჯერად იურიდიულ მომსახურებას (Outsource Legal Service) და უწევს სამართლებრივ მხარდაჭერას.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი