სოფიკო გუგუნავა

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: თბილისი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი 2 (ბიზნეს ცენტრი საბურთალო)
ტელეფონის ნომერი: 555 33 47 75
ენები: ქართული, რუსული
ელ. ფოსტა: sopiko.gugunava@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სპეციალიზებული ადვოკატი. საადვოკატო საქმიანობა: სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ სამართალში. საქმიანობის მიმართულებებია: ვალდებულებითი სამართალი, შრომის სამართალი, სახელშეკრულებო სამართალი, სანივთო სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი. სასამართლო წამომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში და სხვა.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი