ანი ბუკია

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: სამეწარმეო სამართალი
მისამართი: მინდელის ქ. 11, თბილისი
ტელეფონის ნომერი: 595122043
ენები: ქართული, ინგლისური, გერმანული, რუსული
ელ. ფოსტა: anibukia.geo@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ადვოკატის ძირითადი საქმიანობა - სამეწარმეო, სახელშეკრულებო, დელიქტური დავებში ქართული და უცხოური კომპანიების სამართლებრივი მხარდაჭერა. 2021 - დღემდე - Majorel (BPO) - იურიდიული მრჩეველი 2022 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სემინარის ხელმძღვანელი 2019 - 2020 - Legal Consulting & Services 2018 - 2019 - ა(ა)იპ იურიდიული კლინიკა "ჩემი ადვოკატი" 2018 - შპს იურიდიული მომსახურების ბიურო სამართალწარმოება (შპს მოგო, ტრიბა) 2017-2019 წლამდე - ა(ა)იპ - ასოციაცია მრავალეროვანი საქართველოს ქალები - იურიდიული მრჩეველი 2017 - სოციალური მომსახურების სააგენტოს სამართლებრივი დავების დეპარტამენტი 2020 - დღემდე - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი 2020 - სამართლის მაგისტრი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი 2018 - ბაკალავრი (სამართალმცოდნეობა), თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტი
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი