ანი გულიაშვილი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 577551890
ენები: ინგლისური ენა; რუსული ენა
ელ. ფოსტა: guliashvilianni@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ანი გულიაშვილი დაიბადა 1997 წლის 1 ივნისს. 2019 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2022 წელს წარმატებით დაიცვა ხარისხი თემაზე ,,მტკიცებულებითი სტანდარტი ოჯახური დანაშაულების საქმეებზე“ და მიენიჭა სისხლის სამართლის მაგისტრის ხარისხი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. 2021 წელს წარმატებით ჩააბარა ადვოკატის საკვალიფიკაციო გამოცდა სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით. 2022 წლიდან არის მოქმედი ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის მიმართულებით. ჩართული იყო არა ერთ საქმეში რომელიც დაცვის მხარის გამარჯვებით დასრულდა.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი