გივი ხაბაშვილი

სპეციალიზაცია: სისხლი
მომსახურების სფერო: სისხლის სამართალი
მისამართი: ოთარ ლორთქიფანიძის ქ.#4, ოთახი 69
ტელეფონის ნომერი: 599 960196
ენები: ქარტული, რუსული, ფრანგული
ელ. ფოსტა: givikhabashvili@yahoo.com

ადვოკატის შესახებ:
18 წლის საადვოკატო პრაქტიკა სისხლის სამართალში, ადმინისტრაციულ სამართალში, სამოქალაქო სამართალში,
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი