სალომე კუბლაშვილი

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
ტელეფონის ნომერი: 595010350
ელ. ფოსტა: skublashvili11@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
სამუშაო გამოცდილება: იმერეთის რეგიონული ცენტრის მხარდაჭერის, სასამართლო/სამოქალაქო დავების და აღსრულების განყოფილების იურისტი, სსიპ - სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო მოწვეული სპეციალისტი (იურისტი), თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია, იურისტ-კონსულტანტი, შპს ,,საგანმანათლებლო საკონსულტაციო ჯგუფი,, იურიდიული დახმარების ცენტრის კონსულტანტისა და ადვოკატის თანაშემწე - ადმინისტრაციული და სამოქალაქო სამართლის მიმართულებით, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის - ქუთაისის ფილიალი პრაქტიკული სამართლის ტრენერი, მშვიდობის კორპუსი საქართველო/Peace Corps Georgia საკადრო და საორგანიზაციო საკითხთა განყოფილების (საჯარო სამართალი) - ადმინისტრაციული საქმეთა პალატის სტაჟიორი, ქუთაისის სააპელაციო სასამართლო, სამოქალაქო საქმეთა განმხილველი მოსამართლის სტაჟიორი, ქუთაისის საქალაქო სასამართლო, სტაჟიორი, ააიპ საერთაშორისო გამჭვირვალობა–საქართველო
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი