ანა სამსონია

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამეწარმეო სამართალი
ტელეფონის ნომერი: +995577949819
ენები: ინგლისური, რუსული, გერმანული
ელ. ფოსტა: ana.samsonia@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
ადვოკატის საქმიანობის ძირითადი სფეროებია: საკორპორაციო სამართალი, შრომის სამართალი, კოლექტიური შრომითი მედიაცია, საპროცესო სამართალი. განათლება 04.2021-08.2021 დოქტორანტურის სემესტრი, სამართალი ზაარლანდის უნივერსიტეტი, გერმანია 09.2020-03.2021 დოქტორანტურის სემესტრი, სამართალი ფრიდრიხ შილერის სახელობის იენის უნივერსიტეტი, გერმანია 2014 - დან დღემდე, დოქტორანტურა, სამართალი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2010 - 2012 სამართლის მაგისტრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2006 - 2010 სამართლის ბაკალავრი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამუშაო გამოცდილება 2022 - დან დღემდე იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი შპს ეკოვის ეი-თი-ეი 2022 - დან დღემდე მოწვეული ლექტორი ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი 2020 - დან დღემდე კოლექტიური შრომითი დავების მედიატორი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 2019 - 2022 დირექტორი, თანადამფუძნებელი შპს სამართლის ჯგუფი 2017 - 2020 იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი პალიტრა ჰოლდინგი 2019 - 2020 მოწვეული ლექტორი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019 - 2020 მთავარი იურისტი შპს ნიუსრუმი 2016 - 2020 მთავარი იურისტი შპს რადიო პალიტრა 2016 - 2020 მთავარი იურისტი შპს პალიტრანიუსი 2017-2018 მოწვეული ლექტორი სეუ 2016-2017 მოწვეული ლექტორი ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი 2009-2010 იურისტი სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი საერთაშორისო პრაქტიკა 2022 - CMS Hasche Sigle (კიოლნი, გერმანია) 2014 - ფედერალური კანცელარია (ვენა, ავსტრია) სტიპენდიები 2021 - ერაზმუს + სტიპენდია (ევროკავშირის პროგრამა) 2020 - ერაზმუს + სტიპენდია (ევროკავშირის პროგრამა) 2012 - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის სტიპენდია ორგანიზაციები საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, შრომის კომიტეტის წევრი სსიპ საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია, მედიატორთა ტრენერი
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი