დარეჯან გიორბელიძე

სპეციალიზაცია: საერთო
მომსახურების სფერო: საერთო
მისამართი: დიმიტრი უძნაძის 117, თბილისი, საქართველო, 0102
ტელეფონის ნომერი: 599999430
ელ. ფოსტა: darejangiorbelidze@gmail.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი