შორენა ტალახაძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ.თბილისი ა.წერეთლის 101
ტელეფონის ნომერი: 593667808
ენები: რუსული,ბერძნული
ელ. ფოსტა: talakhadzesho@gmail.com

ადვოკატის შესახებ:
შორენა ტალახაძე არის, ასოციაციის წევრი, საქმიანობას ახორციელებს ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის. იურიდიული პირებისთვის გრძელვადიან იურიდიულ მომსახურეობას,ასევე ფიზიკური და იურდიული პირებისთვის ერთჯერად მომსახურებას შემდეგ სფეროებში: - სამოქალაქო სამართალი -საოჯახო, მემკვიდრეობითი, სანივთო, სახელშეკრულებო. შრომის და სამეწარმეო სამართლებლივ ურთიერთობებში; - ადმინისტრაციული სამართალი-განცხადებით მიმართვა, ადმინისტრაციული წარმოებისა და სამართალწარმოების ეტაპზე.
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი