გიორგი გოცაძე

სპეციალიზაცია: სამოქალაქო
მომსახურების სფერო: სამოქალაქო სამართალი
მისამართი: ქ. თბილისი, დ/მასივი, მე-6 კვ. მე-12 კორპ. ბინა 54
ტელეფონის ნომერი: 577 382 339
ენები: ქართული
ელ. ფოსტა: giorgi_gotsadze@yahoo.com
პროფილში განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია პროფილის შემქმნელი ადვოკატი

აღმასრულებელი საბჭო

სასწავლო ცენტრი

ეთიკის კომისია

კომიტეტები

სარევიზიო კომისია

ადვოკატები

ფონდი

ადვოკატის პროფილი